RPG Pravidla

Základní ustanovení | Tvorba postavy | Hra a její základní prvky | Průběh hry | Soubojový systém | Používání itemů

Systém čarovania

Je koreňovým systémom celej hry už z principu, že vaša postava je postavou čarodejníka. Od tohto systému sa ďalej odvíja získavanie špeciálnych schopností a je dôležitou súčasťou súbojového systému.

Prútik

Aby ste dokázali použiť systém čarovania, tak postava musí vlastniť prútik. Bez neho to nejde ak teda postava neovláda bezprútikovú mágiu, ktorá momentálne nie je súčasťou herného systému. Prútik je možné získať zadarmo o “U Ollivandera”, kde systém náhodne vygeneruje drevo, jadro a jeho dĺžku (vlastné nastavenie týchto údajov nie je možné).

Prútik je kamarátom vašej postavy. Existuje šanca, že sa v súboji môže prútik zlomiť... učiniť tak môže iný hráč, ktorý popadne prútik svojho oponenta a zlomí ho. Nie je to však trvalá strata a zlomený prútik sa dá jednoducho nahradiť novým.

Balíčky kúziel

Balíčky sú kolekcie rôznych druhou kúziel, ktoré postava môže získať svojou hrou. Pri registrácii postava získa dva balíčky, a to:

 1. Všeobecný balíček kúziel - Balíček spoločných kúziel, ktoré postavy ovládajú bez rozdielu na školu kde študovali alebo frakciu v ktorej sa ocitli
 2. Frakčný balíček kúziel - Kúzla, ktoré sú pridelené frakcii ku ktorej si hráč postavu vytvorí. Iné frakcie nemôžu mať tie kúzla, ktoré sú v tomto balíčku.
  1. Existujú aj ďalšie frakčné balíčky kúziel, ale tie je možné získať ako odmenu za získanie špecifickej hodnosti.

Ďalším balíčkom ktorý je možné zadarmo získať je Školský balíček. Získate ho tak, že si v nastavení postavy vyberiete školu v ktorej postava študovala. V tomto balíčku sa nachádzajú kúzla špecifické pre zameranie tejto školy.

Ďalšie kúzla hráč môže získať absolvovaním kurzov alebo kúpením magických kníh z obchodu “Krucánky a kaňoury”.

Odomykanie kúziel

Niektoré kúzla v balíčkoch môžu byť prístupné po získání daného počtu BV. V hernom chate sa vám v ponuke kúziel zobrazujú iba tie kúzla, ktoré máte reálne odomknuté. Celkový prehľad toho čo všetko vaša postava ovláda nájdete v sekcii “Schopnosti postavy”.

Kategórie kúziel

Každé kúzlo je priradené k jednej z ôsmich kategórii kúziel, ktoré sa rozdeľujú na: Kúzelné formule, Transfigurácia, Obranné a ochranné kúzla, Kliatby a uhranutia, Protikúzla a protikliatby, Čierna mágia, Liečiteľstvo, Starodávna mágia.

Tieto kategórie si môžete vylepšiť zakúpením úrovne za Talentové body. Prvé zakúpenie stojí 5 Talentových bodov a každá ďalšia úroveň sa navýši o 5 bodov (5, 10, 15, 20). Na začiatku hry máte automaticky 1. úroveň v každej kategórii kúziel. Maximálna úroveň vo všetkých kategóriách je obmedzená na 5. úroveň.

Vylepšiť si kategórie kúziel môžete v sekcii “Schopnosti postavy”, kde ak kliknete na kategóriu, tak sa vám zobrazia všetky kúzla, ktoré ovládate a tlačidlo na zakúpenie novej úrovne.

Čo ovplyvňuje kategória daného kúzla? Ovplyvňuje minimálnu silu kúzla. Pri odoslaní príspevku systém generuje náhodné číslo od 1 do 10. Úroveň kategórie zvyšuje minimálnu hodnotu použitého kúzla.

Príklad: Hráč má 2. úroveň Čiernej mágie a použije kliatbu Cruciatus. Systém to akceptuje a vygeneruje náhodnú silu kúzla v rozsahu od 2 do 10.. nikdy sa nestane, že by hráčovo Crucio malo silu 1.

Spôsoby čarovania

Čarovať môžete verbálne alebo neverbálne. V obidvoch prípadoch platí, že musíte držať v ruke prútik, ktorý usmerňuje vašu magickú moc. Či je prútikom nutné mieriť alebo nie už závisí od kúzla ktoré sa chystáte použiť (je to napísané v popisu účinku).

Verbálne čarovanie

Základný spôsob čarovania ktorý ovláda každá postava. Kúzla zosiela verbálne, musí vysloviť čarovnú formulu (musí ju uviesť v Priamej reči) a spraviť špecifický pohyb prútikom aby zoslala kúzlo.

Niektoré kúzla je možné zoslať IBA verbálnym spôsobom.. ostatné sa dajú nacvičiť k neverbálnemu čarovaniu. V hre existujú stavové efekty, ktoré zakazujú postave verbálne čarovanie (napríklad zásah kúzlom Silencio alebo Langlock) po dobu, než nie je efekt zrušený.

Neverbálne čarovanie

Spôsob kedy postava dokáže zoslať kúzlo obyčajnou myšlienkou (formulu kúzla nepíšeme do Priamej reči, ale píšeme ju do myšlienok postavy) bez nutnosti vyslovenia čarovnej formuly. Niektoré kúzla je možné použiť iba neverbálne.

Podobne ako verbálne čarovanie, tak aj neverbálne sa dá blokovať v prípade ak bol na postavu uvalený stavový efekt, ktorý by toto umožňoval. Ak postava trpí zákazom verbálneho čarovanie, tak neverbálne zoslanie kúzla je vhodným riešením tejto komplikácie.

Verbálne kúzla je možné cvičiť na ich neverbálne zoslanie. Stačí v chate trénovať dané kúzlo jeho zosielaním a sledovať či sila kúzla sa rovná 9 alebo 10. Ak sa pripočíta bod k odomknutiu neverbálného čarovania.

Všeobecnou podmienkou je 10 úspešných kúziel na odomknutie neverbálnej varianty kúzla, ale môžu byť prípady, kedy je podmienka nižšia alebo naopak.. vyššia. Odvíja sa to od zložitosti daného kúzla.

Neverbálne kúzla majú aj svoju tienistú stránku. Maximálna sila zoslaných neverbálnych kúziel je o sile 8. Ak kúzlo zošlete neverbálne, tak nepočítajte s tým, že by vám padlo číslo 9 alebo 10. Toto neplatí pre kúzla, ktoré je možné zoslať iba neverbálnym spôsobom.

Tréning niektorých neverbálnych kúziel otvára možnosť odomknutia špeciálnej schopnosti.

Špeciálne schopnosti

Sú schopnosti ktoré postava môže získať absolvovaním kurzov a tréningom špeciálnych kúziel. Všeobecnou podmienkou k získaniu špeciálnej schopnosti je, že na Projekte musíte byť minimálne jeden herný rok. Je pochopiteľné, že novým hráčom nie je umožnené získať takýto typ schopností.

Okrem iného podmienkou k získaniu schopnosti je aj mať minimálnu úroveň v niektorej z kategórii kúziel, počet BV a podobne.

Aktuálne špeciálne schopnosti, ktoré sú zavedené v hre: Lykantropia, Zveromágia, Nitrozpyt, Nitrobrana, Komunikácia za použitia patrónov

U niektorých špeciálnych schopností je možné bezprútikové zoslanie, ale samostatná bezprútiková mágia (na obyčajné kúzla) nie je momentálne systémom podporovaná.

Efekty a poškodenie spôsobené kúzlami

Značná časť kúziel majú naprogramované účinky, ktoré sa aplikujú v prípade ich použitia v príspevku a úspešnom zásahu cieľa. Zoznam týchto kúziel môžete nájsť v špeciálnom dokumente.

Všeobecným efektom väčšiny útočných kúziel a kliatob je udelenie poškodenia na bodoch zdravia zasiahnutej postavy. Výška poškodenia je určená silou zoslaného kúzla:

 • 5 bodov poškodenia spôsobí kúzlo, ktorého sila je 1, 2, 3 alebo 4
 • 10 bodov poškodenia spôsobí kúzlo, ktorého sila je 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ďalšie kúzla vytvárajú stavové efekty, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú postavu, ktorá ich vlastní a niektoré kúzla môžu generovať samostatných rozprávačov. Sila kúziel definuje úroveň stavových efektov a niektoré kúzla môžu slúžiť ako prostriedok k ich zrušeniu (Protikúzla).

Kombinovanie kúziel

Niektoré kúzla je možné kombinovať.. respektíve jedno kúzlo vytvorí stavový efekt a druhé kúzlo ho dokáže zmeniť, a tak výrazne ovplyvniť postavu cieleného hráča.

Kombinácia nastane ak sila kúzla je rovná či väčšia úrovne efektu, ktorý toto všetko dokáže ovplyvniť. V hre je možné uplniť momentálne iba 2 kombinácie, a to:

 1. Zmrazenie (Kombinácia vodných kúziel (Aquamenti & Agua Eructo) a kúzla Glacius)
 2. Odstrelenie (Kombinácia kúziel Arresto Momentum a Depulso)

Kombinácie spôsobujú extra poškodenie (20 až 30 bodov) a môžu vytvoriť špeciálne stavové efekty, ktoré ináč nie je možné na postave vytvoriť.

Krucánky a Kaňoury - knihy kuziel

V hernom obchode “Krucánky a Kaňoury” si môžete pre postavu zakúpiť balíčky kúziel, ktoré sú vedené pod označením “Kniha kouzel”. Po zakúpení knihy sa vám automaticky na profil pridajú kúzla, ktoré daný balíček obsahuje.

 1. Kúzla ktoré sú uvedené v knihe (balíčku) sú skryté. Väčšinou môže dopomôcť názov knihy, ktorý vám môže prezradiť o aký charakter kúziel sa jedná.
 2. Po zaplatení sa vám do inventára reálne nepridá žiadny item knihy kúziel. Balíčky sú nepredajné a nedajú sa prenášať medzi postavami. Po zakúpení sa vám namiesto toho na účet pridá spomínaný balíček.

V tomto obchode je možné zakúpiť knihy so schopnosťami a ďalšie podobné položky. Niektoré knihy je možné si prečítať.

RPG štatistiky postavy

Štatistiky (staty) slúžia k tomu aby sme jednoducho zistili to, že ktorá postava má navrch ak príde v hre k ich vzájomnému stretu. Toto býva rozhodujúce hlavne v súbojoch pri ktorých štatistiky postáv rozhodnú o tom či sa útočník trafí do svojho cieľa.

Kúzelnická úroveň (KÚ)

Hlavnym statom je Kúzelnícka úroveň (KÚ), ktorá v hre reprezentuje takzvaný level postavy, ktorý je bežne zastúpený v hrách s RPG tématikov. KÚ vytvára všeobecný náhľad o zručnosti postavy a definuje minimálne hodnoty ostatných dovednostnych štatistík.

Kúzelnickú úroveň je možné zvýšiť získavaním bodov vplyvu (BV), ktoré v tomto prípade simulujú skúsenostné body. Ako získať BV nájdete v časti o odmenách.

Talentové body (TB)

Sú platidlom vďaka ktorému si môžete vylepšovať dovednosti svojej postavy. Každá kategória dovedností má iný spôsob uplatňovania Talentových bodov.

Talentové body sú neprenosné medzi vlastnými postavami a nedajú sa darovať inému hráčovi. Získať ich môžete:

 1. Odmenou za aktivitu
 2. Zamenením BV v zmenárni: 50 BV za 1 TB (Reálne sa vám BV neodobere z účtu!)

Zdravie postavy (HP)

Podobne ako pri iných hrách má postava určité množstvo zdravia, ktoré určuje či je postava normálne schopná hry / boja alebo nie. Počas hry môže postava obdržať poškodenia na bodoch života (zásah kúzlom, vplyv negatívnych statových efektov, účinok predmetov alebo elixírov a podobne).

Ak postave zdravie klesne na 0, tak prehráva. Nie je schopná vykonávať žiadne špeciálne akcie v chate či sa ďalej účastniť súboja. Hráč je samozrejme povinný podľa toho hrať a ignorovať prípadné zranenia sa môže trestať.

Podobne ako sa zdravie odoberá, tak je ho možné dopĺňať používaním liečivých kúziel, elixírov a predmetov. Zdravie určuje základná hodnota, ktorá pochádza z aktuálnej Kúzelnickej úrovne postavy a atribútu “Výdrž”.

Základné poškodenie kúziel je v rozsahu 5 bodov zdravia (Sila kúzla: 1, 2, 3, 4) a 10 bodov zdravia (5, 6, 7, 8, 9, 10). Stavové efekty môžu spôsobať poškodenie v rôznej výške.. niektoré efekty pravidelne spôsobujú poškodenie počas ich účinnosti (napríklad 3 herné príspevky, než vyprchajú.)

Pokiaľ postava v daný deň prehraje (vynuluje si život), tak jej to ostáva do ďalšieho dňa v ktorom príde k resetu súbojového systému.

Atribúty postavy

Sú základné atribúty postavy. Neovplyvňujú mágiu postavy, ale jej fyzickú a mentálnu kondiciu.. prípade rôzne fyzické zručnosti (napríklad plávanie, plíženie sa a podobne).

Tieto atribúty sa hodnotia bodovo. Talentové body môžete použiť na nákup týchto bodov. Jeden bod stojí dva Talentové body.

Momentálne sú v hre aktívne tieto atribúty: výdrž, obratnosť a presnosť.

Výdrž postavy

Body v tomto atribúte ovplyvňujú maximálnu výšku zdravia postavy. Kúzelnická úroveň postavy definuje základnú hodnotu výdrže.

Obratnosť postavy

Hovorí o schopnosti postavy sa vyhýbať prípadným útokom. Dôležitý je v súbojovom systéme, pretože sa porovnáva s atribútom Presnosti útočníka. Čím má obratnosť viac bodov, tak tým je vyššia šanca toho, že sa postava vyhne.

Presnosť postavy

Schopnosť postavy mieriť a trafiť sa. Je jednoducho opakom obratnosti a má dôležitú funkciu v súbojom systéme, pretože sa porovnáva s obratnosťou postavy na ktorú bolo zoslané útočné kúzlo.

Magické schopnosti postavy

Oproti atribútom tieto druhy dovednosti definujú magické zručnosti postavy akými sú čarovanie, varenie elixírov či lietanie na metle. Zručnosť v týchto dovednostiach neurčujú body, ale úrovne, ktoré môžu mať odlišný spôsob ich získavania.

Kategórie kúziel

Ich popis nájdete v sekcii venovanej Systému čarovania. Ich vylepšovanie momentálne zvyšuje minimálnu silu kúziel. Minimálna hodnota sa rovná úrovni kategórie pričom maximálna úroveň každej jednej kategórii je 5. úroveň (Minimálna sila kuziel: 5-10).

Každá postava začíná s 1. úrovňou ktorá reprezentuje všeobecne nadobudnuté znalosti zo čarodejníckej školy. Zvyšovaním úrovne sa zvyšuje jej celkové chápanie daného oboru a v niektorých prípadoch úroveň môže byť kľúčová k získaní špeciálnych schopností.

Prehľad o cene úrovní jednej z kategórii kúziel.

1. úroveň Automaticky pri registrácii postavy
2. úroveň 5 TB (250 BV)
3. úroveň 10 TB (500 BV)
4. úroveň 15 TB (750 BV)
2. úroveň 20 TB (1000 BV)

Ak by ste chceli maximálnu úroveň v jednej z kategórii kúziel, tak by ste museli investovat 2500 BV.

Ak by ste chceli mať všetkých osem kategórii na maximálnej úrovni, tak by to vyšlo na 20 000 BV.

Poslední aktualizace: 17. 7. 2023