Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Projekt Protego.cz. (dále jen „Protego“) je správcem osobních údajů a plně respektuje vaše právo na soukromí a ochranu osobních údajů a přijímá osvědčené postupy v souladu s platnými zákony a předpisy EU. Aktualizovali jsme zásady ochrany osobních údajů, abychom zahrnuli nové normy stanovené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (známé také pod zkratkou GDPR).

Nové předpisy rozšiřují stávající práva týkající se vašich osobních údajů. Patří sem možnost odvolat váš souhlas, právo na opravu a právo na zapomenutí. Zásady ochrany soukromí popisují, jaké osobní údaje uchováváme pro Vás, na jak dlouho je uchováváme a proč.


Jaké informace shromažďujeme a jakým způsobem to děláme

Protego uchovává vaše osobní údaje za podmínky, že souhlasíte s poskytnutím těchto základních údajů, které jsou uvedeny na registračním formuláři či na dalších formulářích, které můžete postupem času vyplnit (jedná se například o přihlašovací formuláře na slety a další akce). Jedná se o: Přihlašovací jméno, email, zabezpečené heslo hashem, ip adresa/adresy a informace o herní postavě. Dále od vás můžeme shromažďovat informace jako je vaše reálné jméno a příjmení, reálný věk, telefonní číslo a další informace (například při účasti na akcích pořádaných projektem).


Ochrana osobních údajů

Protego má nastavená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Současně požadujeme, aby dodavatelé, s nimiž jsme uzavřeli smlouvu, používali také odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů.


Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi, k udržování bezpečného chodu projektu a k případným oznámením na nadcházející akce a události.


Sdílení osobních údajů

Protego může sdílet vaše osobní údaje směrem k třetím stranám (např. partneři projektu, soutěže...) za podmínky, že k tomu dáte souhlas. Jakmile dáte souhlas se sdílením osobních údajů směrem k třetím stranám, budou se na vaše osobní údaje vztahovat zásady ochrany soukromí třetích stran, včetně informací, jak v budoucnu odvolat svůj souhlas.

Protego může sdílet vaše osobní údaje směrem dodavatelům, kteří zajišťují provoz našich služeb (email, web) za účelem provozu daných služeb.


Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání toho, co jste na projektu a samozřejmě do doby vašeho souhlasu. Od doby vašeho opuštění projektu mohou být údaje nadále uchovávány až po dobu 12 měsíců.


Co se stane v případě, že odmítnete poskytnout osobní údaje?

Abychom vám mohli poskytnout požadované služby a přístup na naše akce a web, potřebujeme vaše údaje. Bez nich vám přístup nebude udělen.Váš souhlas s poskytnutím osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, kontakt: leaders@protego.cz