RPG pravidla jsou závazným kodexem na projektu Protego.cz, který upravuje hraní na projektu. Pravidla musí povinně dodržovat každý hráč, závažná porušení pravidel jsou trestána až zabanováním hráčské postavy.

Znění RPG pravidel

Znění RPG pravidel bylo naposledy aktualizováno 18. 6. 2021.

Projekt Protego.cz

 1. Projekt je textovou RPG hrou na motivy reálií z knih a filmů o Harrym Potterovi, z pera autorky J. K. Rowling.
 2. Příběhem se pouze inspirujeme. Hráči v rolích dospělých kouzelníků mohou ovlivnit herní dějovou linku, která se může lišit od reálií.
 3. Cílem projektu je budovat příjemné a bezpečné prostředí pro jeho uživatele. Zakládáme si na přátelské a férové komunitě, ve které se hráči nebudou cítit nepříjemně. Protikomunitní chování a jakékoliv náznaky sociálně patologického chování budou nekompromisně řešeny a takové chování může vést až k permanentnímu banu ze všech platforem projektu.
 4. Projekt je určen hráčům, kterým bylo alespoň patnáct let. Pokud vám patnáct let ještě nebylo, můžete být na projektu pouze se souhlasem vašich rodičů.
 5. Výjimky z těchto a případně dalších pravidel určují členové vedení projektu. Zároveň vedení projektu pokutuje přestupky proti těmto pravidlům odečtením bodů vlivu či galeonů. Sumu určuje vedení projektu.

RPG

 1. Role-playing game - takto lze zkratku RPG rozklíčovat. V překladu můžeme mluvit o "hře na hrdiny." Jde o hru, kde zaujímáte vy jako hráč roli fiktivní postavy, za kterou dle pravidel v samotné hře jednáte. V našem případě jde o textové RPG - hra se tedy odehrává zejména pomocí textů.
 2. Texty, v jejichž podobě se odehrává stěžejní část hry, se nazývají příspěvky. Do příspěvků sepisujete činnost své postavy vzhledem k ostatním hráčům ve hře.
 3. Jak jsme již zmínili, hra musí mít určitá pravidla. A právě kvůli nim tu jsme - abychom Vám ve zkratce osvětlili jak na to, abyste si mohli náš svět čar a kouzel užít naplno.

Základní pojmy RPG

 1. Existují určité všeobecně známé pojmy, kterými se je třeba ve hře řídit. Jsou to ty první krůčky po Vaší cestě za poznáním principu textového RPG.
 2. Křišťálová stěna je pomyslná stěna, která odděluje Vás a Vaši postavu. Uvědomte si, že nejste jeden člověk, jedna osoba. Co znáte vy jako hráč, nemusí nutně znát Vaše postava. Rozlišujte tedy, co se děje mimo hru a co ve hře.
 3. Metagaming označuje způsob hry, ve kterém užíváte neherní informace ve hře. Jde v podstatě o hraní, které porušuje jak toto, tak i pravidlo o křišťálové stěně. Ani prostřednictvím vzpomínek či starších zkušeností nelze do hlavy své postavy přenést to, co víte Vy jako hráči.
 4. Mary Sue & Garry Stu jsou jména pro postavy, které se v RPG nesmí objevit. Jde o takové postavy, které působí celkově nesympaticky, jsou idealizované, nemají přespříliš zajímavý charakter ani historii a zejména jsou ve všem dokonalé, převyšující ostatní všemi svými schopnostmi a dovednostmi. Takový ve skutečnosti ale nikdo není - každý máme své chyby, nezapomeňte na to.
 5. Munchkin je pojem s výše uvedenými velice úzce související. Munchkin označuje hráče, který se snaží svou postavu vést agresivním způsobem. Chce mít všeho co nejvíc, být ve všem první a nejlepší - o tom ale hra není. Jde zejména o ten skvělý pocit z hraní, o zábavu. A to munchkin nechápe - bez ohledu na následky své činnosti a nelogičnosti jeho hraní si směřuje za svým.
 6. Powergaming je nejvíce spojovaný právě s munchkinem. Označujeme tak způsob hry, prostřednictvím něj se hráč snaží ze své postavy udělat co nejsilnější, a to obvykle na úkor ostatních aspektů hry, jako je například interakce postav. Kolikrát dokonce takový hráč nutí ostatní postavy něco udělat jen ve svůj prospěch. V podstatě lze říct, že pokud hrajete powergaming, můžeme Vás a Vaši postavu označit za munchkina.
 7. Multigaming označuje takové chování, kdy vlastníte více postav. V naší hře je - prozatím - povolena pouze jedna postava na hráče. V případě změny o tom budete vy jako hráči informováni. Pokud hrajete dva hráči z jedné IP adresy, ideálně nás informujte předem.

Základní prvky hry

 1. Shrňme si tedy, jak vypadá hra. Vše se odehrává na systémově vytvořených chatech, na kterých se shromažďují hráči a hrají za své postavy prostřednictvím příspěvků.
 2. Chat, nebo také chatová místnost, je systémový pojem označující prostor připravený pro hraní. Základem chatu je tabulka s příspěvky, popis chatu a pole pro psaní, ve kterém sepisujete svůj příspěvek. Naše chaty rovněž disponují počítadlem znaků, kouzlícím systémem, šeptáním a speciálními zprávami - vše najdete níže anebo se naučíte přímo ve hře.
 3. Hraní na více chatech je zakázáno. Pochopitelně Vaše postava nemůže být na dvou místech najednou. Z hlediska tématiky naší hry to je samozřejmě možné s obracečem času - tento magický artefakt je však aktuálně v rukou Ministerstva kouzel a je vysoce nepravděpodobné, že by se k němu někdo mohl dostat.
 4. Rádi bychom se zde ještě stručně zmínili o postavách, ze které budete hrát. Vytvořte si určitou představu Vašeho kouzelníka / Vaší kouzelnice. Načrtněte si imaginárně její charakter, minulost, způsob vystupování atp. Zároveň si uvědomte, že hrajete za dospělé kouzelníky - přizpůsobte tomu hru. Zkuste vývoj své postavy pojmout reálně, zamýšlejte se nad jejími činy. Čím reálnější hra bude, tím přirozenější a lepší Vám bude připadat.
 5. Ke své postavě si taky jako hráči volíte svůj faceclaim. Tím je osoba (mimo svět HP, ideálně ne příliš známá), která bude vizuálně odpovídat vaší herní postavě. Faceclaim si zvolíte jeden, který můžete změnit jen po konzultaci s vedením. Můžete samozřejmě měnit různé fotografie vašeho daného faceclaimu. Zároveň nemůžete mít faceclaim, který má již někdo před vámi. Za svou postavu hrajte sami, je zakázáno poskytovat své údaje někomu jinému, kdo by se za vás vydával a nahrával by za vás herní body, získával herní měnu apod.
 6. Stejně důležité jako hraní jen na jednom chatu je také příchod a odchod. Pokud začínáte hrát, musíte sepsat příchodový příspěvek o tom, že vcházíte do dané lokace. I kdybyste tam byli sami, musíte napsat na závěru odchodový příspěvek o Vašem ukončení bytí v dané lokaci. Tak vypadá vzorový a jediný správný začátek a konec každé hry.
 7. Jak již několikrát bylo zmíněno, příspěvky jsou to, co je nejzákladnějším prvkem hry. A i příspěvky se píší dle určitých pravidel, s těmi Vás seznámí následující kapitola.

Předpoklady pro psaní herních příspěvků

 1. Nejprve se vrhneme na určitou obecnou strukturu příspěvků. To jediné, co musí každý příspěvek obsahovat, je emote. Další součástí může dále být přímá řeč a myšlenky. V příspěvků můžete také kouzlit, což už je pouze doplňující skutečnost.
 2. Emote je tedy základ každého příspěvku. Sepisujete v něm to, co postava dělá, jak vypadá. Emote se sepisuje ve třetí osobě čísla jednotného přítomného času. Jiné časy, osoby anebo čísla jsou špatně. Zároveň v příspěvku popisujete jako fakta jen ty věci, které na postavě jsou vidět. Věci, které vidět nejsou, neuvádíme, popř. je uvádíme pomocí kouzelných slovíček (např. asi, zřejmě, patrně, pravděpodobně, ...). Emote ohraničujeme z obou stran pomocí hvězdiček. Na počátku neděláme za hvězdičkou mezeru, na konci ji neděláme před ní. Ukázka:*Do místnosti vstoupí kouzelník zahalený do červenomodrého pláště, jehož spodní část táhne po zemi za sebou. Jeho výraz mluví za vše - tváří se velice zachmuřeně, patrně není v nejlepší náladě. Chvíli jen stojí a rozhlíží se, následně se vydá napříč kanceláří ke křeslu u krbu, do kterého se vzápětí usadí.*
 3. Přímá řeč označuje v příspěvku to, co postava říká. Píšeme ji v první osobě čísla jednotného přítomného času, přičemž se nijak neoznačuje, vkládá se před, mezi anebo za emote. Ukázka:*Pochoduje po své kanceláři a horlivě něco mumlá pod vousy.* Sakra, tohle nezvládnu. Té práce je prostě moc, to se prostě nedá stihnout. *Přestane pochodovat, usedne za pracovní stůl a začne cosi sepisovat.*
 4. Myšlenky pochopitelně na postavě nejsou vidět, proto nepatří do emote. Nejsou ani slyšet, proto nepatří do přímé řeči. Jsme však toho názoru, že myšlenky postavy herní příspěvky obohacují. Zapisují se rovněž v první osobě čísla jednotného přítomného času a ohraničují se z obou stran dvěma lomítky. Stejně jako u hvězdiček se na počátku za lomítky nepíše mezera a na konci před nimi také ne. Ukázka:*Zadívá se na svého kolegu.* Dobrý večer, dnes Vám to opravdu sluší. *Zašvitoří medovým hláskem.* //Bože, kdo by si tohle na sebe vzal? Vypadá jako koště.//
 5. Ještě je třeba zmínit doplňující pravidla. Emoji do příspěvků nepatří. Interpunkční znaménka píšeme pouze jednou (ať jde o vykřičník či otazník) - pokud chceme něco zdůraznit, lze to popsat v emote; popř. lze napsat křičenou přímou řeč velkými písmeny. V žádném jiném případě velká písmena nepoužíváme. Číslice rozepisujeme slovy, od čtyřciferných čísel lze využít číslic.
 6. Stěžejní informací jest vulgarita. Příspěvky nemohou obsahovat vulgarismy, nesmí být sprosté, eticky nevhodné anebo neslušné. Zkrátka užívejte svůj zdravý rozum – to není třeba více rozebírat.
 7. Dále je potřeba se zastavit u délky příspěvků. Je třeba si uvědomit, že příspěvky musí obsahovat alespoň nějaký objem informací, aby na ně bylo možné v patřičné míře reagovat. Všechny příspěvky musí být dlouhé minimálně 350 znaků. Nepište příliš dlouze ve hrách s hodně hráči, aby hra odsýpala a nemusel nikdo čekat dlouho na vaši reakci. Samozřejmě toto číslo není horní hranice, delší a komplexnější jsou přijatelné, pokud jdou ruku v ruce s přijatelnou reakční rychlostí (abyste nebrzdili hru). Na druhou stranu v soukromé hře si klidně můžete psát pomaleji a delší příspěvky, jak to má mnoho letitých hráčů RPG ve zvyku.
 8. Posledním aspektem je kvalita příspěvků. Určitě je důležité psát, pokud možno, v souladu s českou či slovenskou jazykovou normou. Věty a souvětí by měly dávat smysl, snažte se psát bohatě a smysluplně, aby bylo možné zároveň zareagovat i si čtení příspěvků užívat.

Další entity ovlivňující hru

 1. Herní příspěvky nejsou tím jediným, co se na chatu může objevit. Existuje několik dalších skutečností, entit, které hru ovlivňují, a to vcelku zásadně. Většina z nich spadá pod pravomoci administrátorů hry.
 2. Vypravěč je všemohoucí bůh textového RPG. Jeho slovo je zákon, tudíž nelze proti jeho výrokům protestovat. Díky vypravěči se děj hry posouvá rychleji, svižněji a dynamičtěji.
 3. NPC postava je funkce, díky které lze do hry přivést postavu, jež není součástí projektu jako takového. Pomocí této funkce lze psát příspěvky nejen za osoby, ale např. i za magické tvory anebo cokoliv jiného. Tato funkce se řídí jako jediná z rozšiřujících entit pravidly pro psaní příspěvků.
 4. Poslední ze tří základních rozšiřujících entit je RPG upozornění. Jde o neherní skutečnost, kterou administrátoři hry připomínají pravidla RPG na samotném chatu, např. pokud vidí, že někdo hraje špatně. RPG upozorněním byste se rozhodně měli řídit - jde o základní doporučení, prostřednictvím kterých se hlídá hra dle pravidel v běžné praxi.
 5. Krátce se ještě zastavíme u kouzlení. Kouzlící systém pochopíte záhy ve hře - důležité je připomenout, že každý příspěvek, ve kterém kouzlíte, musí splňovat všechny náležitosti příspěvku - tedy emote. Přímá řeč je také samozřejmostí - u kouzel je přeci nutné užít formuli, aby bylo kouzlo správně použito.

Soubojový systém

 1. Souboje jsou v rámci naší hry důležitým herním prvkem. Bohužel jsme stále projekt v počátku svého vývoje, a tak není pro souboje žádný speciální systém a musí se řídit selským rozumem hráčů, popřípadě pomocí vypravěče.
 2. Jediný systém, který souboje využívají, je systém kouzlení. Po nakliknutí příslušného kouzla a odeslání příspěvku se spolu s kouzlem odešle i jeho síla. Ta je označena číslem od 1 do 10. Ve chvíli, kdy na vás někdo takové kouzlo pošle, můžete se pokusit: se mu vyhnout (pokud máte k dispozici vypravěče a síla kouzla je maximálně tři), pokusit se kouzlo zablokovat (například fyzickou překážkou, pokud máte k dispozici vypravěče) nebo použít Protego a jeho silnější formy. Protego je úspěšné, pokud je jeho hodnota vyšší alespoň o jedno. (Tedy pokud na vás někdo sešle kouzlo se sílou pět, Protego musí vyjít na šest.) U každé silnější formy Protega, která slouží jako běžné štítové kouzlo, stačí hodnota stejná, jako je hodnota seslaného kouzla. Protego jakéhokoliv druhu o hodnotě devět a vyšší automaticky úspěšně zablokuje seslané kouzlo (vyjma neodpustitelných kleteb).
 3. Jestliže se čísla síly kouzel shodnou, kouzla se navzájem vyruší a ani jeden z kouzelníků nebyl nijak kouzlem zasažen.
 4. Bránící se kouzelník má povoleno seslat příspěvek s kouzlem Protego či jeho variace s počtem znaků menší než 350 (samozřejmě neobdrží bod vlivu). Následně je jeho tah odehrát další navazující příspěvek na základě výsledku seslaného kouzla. Po tuto dobu protihráč nesmí seslat další kouzlo na daného hráče, který ještě nezareagoval protikrokem po seslání obranného kouzla, a to z důvodu, aby jej „nezatlačil do kouta“ a herní příspěvky jeho protivníka nebyly limitovány pouze na obranu.
 5. Vypravěč stojí nad systémem kouzel a jeho rozhodnutí je hlavní řídící prvek hry, uváží-li administrátoři hry, že je vhodno zasáhnout.

Hra za mazlíčky

 1. Mazlíček je tvor zakoupitelný v obchodě "Čarodějný zvěřinec" v Příčné ulici. Jeho funkcionalitou je možnost hry za daného mazlíčka v herním prostředí, tj. herních chatech.
 2. Zprávy za mazlíčka lze seslat v herních chatech po kliknutí na "Menu" a následně po kliknutí na "Zpráva za mazlíčka/NPC". Mazlíčka můžete pojmenovat. Pokud jej nepojmenujete, bude se ukazovat pouze jeho druhové jméno.
 3. Herní příspěvky mazlíčků mohou obsahovat emote i myšlenky, samozřejmě emote je povinné. Co se týče přímé řeči, ta může být vyvozována jako patřičné zvířecí zvuky, nikoliv mluvená a artikulovaná řeč. Za mazlíčky hrajte věrohodně a přiměřeně tomu, že se jedná o zvířata.
 4. Na herní příspěvky za mazlíčka se nevztahuje minimálních 350 znaků. Zároveň se za příspěvky nad 350 znaků za mazlíčky nepřičítají hráči body vlivu. Nezapomínejte, že i při kratších příspěvcích musíte nechat dostatečný prostor na případnou reakci svých spoluhráčů.

Používání herních předmětů

 1. Itemy jsou použitelné předměty, které lze využít v herních chatech. Můžete je nakoupit v různých obchodech v Příčné ulici. Pokud nemáte daný item zakoupený, nemůžete jej herně využít.
 2. Herní item lze využít v herním prostředí, tj. chatech po kliknutí na "Menu" a následně po kliknutí na "Použít předmět". V rámci hry se pak řídíte efektem předmětu, který je sepsaný při jeho použití v herním příspěvku.
 3. Speciálním druhem itemu jsou létající košťata. Chcete-li létat na koštěti, musíte mít v každém příspěvku, kde koště používáte, příslušným způsobem i použít daný item ve hře. Např.: Nasedáte na koště, použijete předmět koště. Létáte na koštěti ve vícero příspěvcích, v každém příspěvku je použit předmět koště. Sesedáte z koštěte, použijete předmět koště. Ale budete-li například odcházet s koštětem v ruce, nemusíte daný předmět již sesílat, jelikož se nejedná o akční činnost.

Nemovitosti a bydlení

 1. Naše herní prostředí poskytuje možnost koupit si herní nemovitost. Koupí nemovitosti máte nárok na soukromý, zaheslovaný herní chat.
 2. Koupíte-li si byt, bude vám poskytnut jeden zaheslovaný herní chat pro malý byt.
 3. Koupíte-li si rodinný domek, budou vám poskytnuty dva zaheslované herní chaty. Jeden pro dům, jeden pro zahradu.
 4. Koupíte-li si velkolepé sídlo, budou vám poskytnuty tři zaheslované chaty. Jeden pro prostory sídla, jeden pro rozlehlou zahradu náležící k sídlu a jeden ve vybrané lokalitě v herním světě jako přidružený majetek.
 5. Nemáte-li koupenou žádnou nemovitost, neznamená to, že vaše herní postava je bezdomovcem. Herně normálně bydlíte a máte střechu nad hlavou, avšak nemáte svůj vlastní chat, kde byste takový soukromý styl hry mohli odehrát.

Závěrem

 1. Mějte na paměti, že je ve vašem zájmu udržovat v povědomí aktuální podobu RPG pravidel. Větší změny vedení ohlašuje, menší nemusí být vždy hlášeny, tudíž je dobré, pokud občas zkontrolujete datum poslední aktualizace.
 2. ...dočetli jste až sem? Máte již RPG pravidla zažita v krvi? Anebo je znáte z jiných her? To všechno je jedině dobře. Teď už jen zbývá složit RPG zkoušku (informace naleznete po přihlášení v levém menu) a vzhůru do hry!