RPG Pravidla

Základní ustanovení | Tvorba postavy | Hra a její základní prvky | Průběh hry | Soubojový systém | Používání itemů

Hra a její základní prvky

Shrňme si tedy, jak vypadá hra. Vše se odehrává na systémově vytvořených chatech, na kterých se shromažďují hráči a hrají za své postavy prostřednictvím příspěvků.

Chat, nebo také chatová místnost, je systémový pojem označující prostor připravený pro hraní. Základem chatu je tabulka s příspěvky, popis chatu a pole pro psaní, ve kterém sepisujete svůj příspěvek. Naše chaty rovněž disponují počítadlem znaků, kouzlícím systémem, šeptáním a speciálními zprávami - vše najdete níže anebo se naučíte přímo ve hře.

Hraní na více chatech je zakázáno. Pochopitelně Vaše postava nemůže být na dvou místech najednou. Ani s obracečem času, neboť ten nikdo nemá.

Stejně důležité jako hraní jen na jednom chatu je také příchod a odchod. Pokud začínáte hrát, musíte sepsat příchodový příspěvek o tom, že vcházíte do dané lokace. I kdybyste tam byli sami, musíte napsat na závěru odchodový příspěvek o Vašem ukončení bytí v dané lokaci. Tak vypadá vzorový a jediný správný začátek a konec každé hry.

Naše hra navíc probíhá v reálném čase. Částečně to znamená, že podle toho jaká je denní doba v realitě, taková by měla být i hře přibližně.

Především to ale znamená, že hry se odehrávají rychle a hned. Odepisovat byste měli zhruba do půl hodiny. Hry se nesmí protahovat do dalšího dne. I z toho důvodu, že tím blokujete daný herní chat a pokud by tam chtěl jít hrát někdo další, on tam pak přichází s tím, že už je další den a tady pak dochází ke kolizím v čase.

Off hry, tedy hry hrané offline a mimo projekt, jsou tolerovány u her, které by nemusely být eticky vhodné pro projekt. Zároveň je nutné pamatovat na to, že každá hra na projektu musí být ukončena buď odchodem nebo vypravěčem. (Příklad: *Přesunou se do soukromí.*) Ale každá hra, kde se děje něco důležitého pro vývoj postavy nebo se posouvá děj dál, musí být odehrána na projektu.

Hráčské účty

Za svou postavu hrajte sami, je zakázáno poskytovat své údaje někomu jinému, kdo by se za vás vydával a nahrával by za vás body vlivu, získával hráčskou měnu apod.

Pokud se hráč nepřihlásí více jak měsíc, jeho postava spadá následně do neaktivních postav. Jako neaktivní postava se nezobrazuje v kartotéce a nezískává výplatu. Aktivuje jí opět přihlášením.

Předpoklady pro psaní příspěvků

Jak již několikrát bylo zmíněno, příspěvky jsou to, co je nejzákladnějším prvkem hry. A i příspěvky se píší dle určitých pravidel

Nejprve se vrhneme na určitou obecnou strukturu příspěvků. To jediné, co musí každý příspěvek obsahovat, je emote. Další součástí může dále být přímá řeč a myšlenky. V příspěvků můžete také kouzlit, což už je pouze doplňující skutečnost.

Emote

Emote je základ každého příspěvku. Každý příspěvek musí obsahovat emote. Sepisujete v něm to, co postava dělá, jak vypadá. Emote se sepisuje ve třetí osobě čísla jednotného přítomného času. Jiné časy, osoby anebo čísla jsou špatně.

Zároveň v příspěvku popisujete jako fakta jen ty věci, které na postavě jsou vidět. Věci, které vidět nejsou, neuvádíme, popř. je uvádíme pomocí kouzelných slovíček (např. asi, zřejmě, patrně, pravděpodobně, ...).

Emote ohraničujeme z obou stran pomocí hvězdiček. Na počátku neděláme za hvězdičkou mezeru, na konci ji neděláme před ní.

Ukázka: *Do místnosti vstoupí kouzelník zahalený do červenomodrého pláště, jehož spodní část táhne po zemi za sebou. Jeho výraz mluví za vše - tváří se velice zachmuřeně, patrně není v nejlepší náladě. Chvíli jen stojí a rozhlíží se, následně se vydá napříč kanceláří ke křeslu u krbu, do kterého se vzápětí usadí.*

Přímá řeč

Přímá řeč označuje v příspěvku to, co postava říká. Píšeme ji v první osobě čísla jednotného přítomného času, přičemž se nijak neoznačuje, vkládá se před, mezi anebo za emote.

Ukázka:*Pochoduje po své kanceláři a horlivě něco mumlá pod vousy.* Sakra, tohle nezvládnu. Té práce je prostě moc, to se prostě nedá stihnout. *Přestane pochodovat, usedne za pracovní stůl a začne cosi sepisovat.*

Myšlenky

Myšlenky pochopitelně na postavě nejsou vidět, proto nepatří do emote. Nejsou ani slyšet, proto nepatří do přímé řeči. Jsme však toho názoru, že myšlenky postavy herní příspěvky obohacují. Zapisují se rovněž v první osobě čísla jednotného přítomného času a ohraničují se z obou stran dvěma lomítky. Stejně jako u hvězdiček se na počátku za lomítky nepíše mezera a na konci před nimi také ne.

Ukázka: *Zadívá se na svého kolegu.* Dobrý večer, dnes Vám to opravdu sluší. *Zašvitoří medovým hláskem.* //Bože, kdo by si tohle na sebe vzal? Vypadá jako koště.//

Délka příspěvků

Je třeba si uvědomit, že příspěvky musí obsahovat alespoň nějaký objem informací, aby na ně bylo možné v patřičné míře reagovat. Všechny příspěvky musí být dlouhé minimálně 350 znaků.

Nepište příliš dlouze ve hrách s hodně hráči, aby hra odsýpala a nemusel nikdo čekat dlouho na vaši reakci. Nemáme horní hranice, delší a komplexnější jsou přijatelné, pokud jdou ruku v ruce s přijatelnou reakční rychlostí (abyste nebrzdili hru). Na akcích je většinou potřeba reagovat zhruba do patnácti minut.

Na druhou stranu v soukromé hře si klidně můžete psát pomaleji a delší příspěvky, jak to má mnoho letitých hráčů RPG ve zvyku.

Doplňující pravidla

  • Emoji do příspěvků nepatří.
  • Interpunkční znaménka píšeme pouze jednou (ať jde o vykřičník či otazník) - pokud chceme něco zdůraznit, lze to popsat v emote; popř. lze napsat křičenou přímou řeč velkými písmeny.
  • V žádném jiném případě velká písmena nepoužíváme.
  • Číslice rozepisujeme slovy, od čtyřciferných čísel lze využít číslic.

Stěžejní informací jest vulgarita. Příspěvky nemohou obsahovat vulgarismy, nesmí být sprosté, eticky nevhodné anebo neslušné. Zkrátka užívejte svůj zdravý rozum – to není třeba více rozebírat.

Posledním aspektem je kvalita příspěvků. Určitě je důležité psát, pokud možno, v souladu s českou či slovenskou jazykovou normou. Věty a souvětí by měly dávat smysl, snažte se psát bohatě a smysluplně, aby bylo možné zároveň zareagovat i si čtení příspěvků užívat.

Další entity ovlivňující hru

Herní příspěvky nejsou tím jediným, co se na chatu může objevit. Existuje několik dalších skutečností, entit, které hru ovlivňují, a to vcelku zásadně. Většina z nich spadá pod pravomoci administrátorů hry.

Vypravěč je všemohoucí bůh textového RPG. Jeho slovo je zákon, tudíž nelze proti jeho výrokům protestovat. Díky vypravěči se děj hry posouvá rychleji, svižněji a dynamičtěji.

NPC postava je funkce, díky které lze do hry přivést postavu, jež není součástí projektu jako takového. Pomocí této funkce lze psát příspěvky nejen za osoby, ale např. i za magické tvory anebo cokoliv jiného. Tato funkce se řídí jako jediná z rozšiřujících entit pravidly pro psaní příspěvků.

Poslední ze tří základních rozšiřujících entit je RPG upozornění. Jde o neherní skutečnost, kterou administrátoři hry připomínají pravidla RPG na samotném chatu, např. pokud vidí, že někdo hraje špatně. RPG upozorněním byste se rozhodně měli řídit - jde o základní doporučení, prostřednictvím kterých se hlídá hra dle pravidel v běžné praxi.

Hráči se musí řídit buď reáliemi danými kánonem nebo reáliemi našeho světa, které jsou popsané na Protego Wiki a průběžně doplňované.

V případě, že si vaše postava chce pořídit dítě - ať už adopcí nebo přirozenou cestou (těhotenství), je nutné tento fakt nejprve konzultovat s vedením projektu.

Krátce se ještě zastavíme u kouzlení. Kouzlící systém pochopíte záhy ve hře - důležité je připomenout, že každý příspěvek, ve kterém kouzlíte, musí splňovat všechny náležitosti příspěvku - tedy emote. Přímá řeč je také samozřejmostí - u kouzel je přeci nutné užít formuli, aby bylo kouzlo správně použito.

Poslední aktualizace: 17. 7. 2023