RPG Pravidla

Základní ustanovení | Tvorba postavy | Hra a její základní prvky | Průběh hry | Soubojový systém | Používání itemů

Základní ustanovení

Projekt je textovou RPG hrou na motivy reálií z knih a filmů o Harrym Potterovi, z pera autorky J. K. Rowling. Příběhem se pouze inspirujeme. Hráči v rolích dospělých kouzelníků mohou ovlivnit herní dějovou linku, která se může lišit od reálií.

Cílem projektu je budovat příjemné a bezpečné prostředí pro jeho uživatele. Zakládáme si na přátelské a férové komunitě, ve které se hráči nebudou cítit nepříjemně. Protikomunitní chování a jakékoliv náznaky sociálně patologického chování budou nekompromisně řešeny a takové chování může vést až k permanentnímu banu ze všech platforem projektu.

Projekt je určen hráčům, kterým bylo alespoň patnáct let. Pokud vám patnáct let ještě nebylo, můžete být na projektu pouze se souhlasem vašich rodičů.

Výjimky z těchto a případně dalších pravidel určují členové vedení projektu. Zároveň vedení projektu pokutuje přestupky proti těmto pravidlům podle bodu 12. Postihy a tresty.

Respektujte vedení projektu, respektujte koordinátory frakcí a respektujme se navzájem. Za případné urážky můžete být potrestáni.

Zároveň upozorňujeme, že jsme volnočasový projekt. Všichni z vedení a admin týmu to dělají zadarmo a ve volném čase. Proto žádáme o trpělivost a pochopení, pokud nám někdy něco trvá delší dobu. Děláme co můžeme, ale bohužel, občas musíme chodit do práce a věnovat se i jiným povinnostem.

RPG

Role-playing game - takto lze zkratku RPG rozklíčovat. V překladu můžeme mluvit o "hře na hrdiny." Jde o hru, kde zaujímáte vy jako hráč roli fiktivní postavy, za kterou dle pravidel v samotné hře jednáte. V našem případě jde o textové RPG - hra se tedy odehrává zejména pomocí textů.

Texty, v jejichž podobě se odehrává stěžejní část hry, se nazývají příspěvky. Do příspěvků sepisujete činnost pouze své postavy. Nehrajete za ostatní, pouze reagujete na situace a příspěvky ostatních hráčů a vypravěčů.

Jak jsme již zmínili, hra musí mít určitá pravidla. A právě kvůli nim tu jsme - abychom Vám ve zkratce osvětlili jak na to, abyste si mohli náš svět čar a kouzel užít naplno.

Základní pojmy RPG

Existují určité všeobecně známé pojmy, kterými se je třeba ve hře řídit. Jsou to ty první krůčky po Vaší cestě za poznáním principu textového RPG.

 • Křišťálová stěna je pomyslná stěna, která odděluje Vás a Vaši postavu. Uvědomte si, že nejste jeden člověk, jedna osoba. Co znáte vy jako hráč, nemusí nutně znát Vaše postava. Rozlišujte tedy, co se děje mimo hru a co ve hře.
 • Metagaming označuje způsob hry, ve kterém užíváte neherní informace ve hře. Jde v podstatě o hraní, které porušuje jak toto, tak i pravidlo o křišťálové stěně. Ani prostřednictvím vzpomínek či starších zkušeností nelze do hlavy své postavy přenést to, co víte Vy jako hráči.
 • Mary Sue & Garry Stu jsou jména pro postavy, které se v RPG nesmí objevit. Jde o takové postavy, které působí celkově nesympaticky, jsou idealizované, nemají přespříliš zajímavý charakter ani historii a zejména jsou ve všem dokonalé, převyšující ostatní všemi svými schopnostmi a dovednostmi. Takový ve skutečnosti ale nikdo není - každý máme své chyby, nezapomeňte na to.
 • Munchkin je pojem s výše uvedenými velice úzce související. Munchkin označuje hráče, který se snaží svou postavu vést agresivním způsobem. Chce mít všeho co nejvíc, být ve všem první a nejlepší - o tom ale hra není. Jde zejména o ten skvělý pocit z hraní, o zábavu. A to munchkin nechápe - bez ohledu na následky své činnosti a nelogičnosti jeho hraní si směřuje za svým.
 • Powergaming je nejvíce spojovaný právě s munchkinem. Označujeme tak způsob hry, prostřednictvím něj se hráč snaží ze své postavy udělat co nejsilnější, a to obvykle na úkor ostatních aspektů hry, jako je například interakce postav. Kolikrát dokonce takový hráč nutí ostatní postavy něco udělat jen ve svůj prospěch. V podstatě lze říct, že pokud hrajete powergaming, můžeme Vás a Vaši postavu označit za munchkina.
 • Multigaming označuje takové chování, kdy vlastníte více postav. V naší hře je - prozatím - povolena pouze jedna postava na hráče. Případné výjimky ohledně tohoto pravidla je potřeba zkonzultovat a zažádat si u vedení projektu. Pokud hrajete dva hráči z jedné IP adresy, ideálně nás informujte předem.

Postihy a tresty

Existují určité všeobecně známé pojmy, kterými se je třeba ve hře řídit. Jsou to ty první krůčky po Vaší cestě za poznáním principu textového RPG.

 • Vedení může udělit trest v podobě odebrání bodů vlivu nebo galeonů.
 • Vedení může trestanému hráči odebrat udělenou výjimku z pravidel.
 • Vedení může trestanému hráči odebrat zakoupenou nemovitost, tedy jeho vlastní chat bez nároku na náhradu.
 • Vedení může vrátit hráče před RPG zkoušku.
 • Vedení může zabít postavu.
 • Vedení může udělit ban dočasný, v případě závažných prohřešků i trvalý.

Ve vybraných herních situacích a chatech postava může dojít i ke zranění s trvalými následky (Příklad - Provokování rvačky bez hůlky na Obrtlé).

Poslední aktualizace: 17. 7. 2023